Käyttöehdot

Tietojen luovutus

Palvelun käyttäjä (jatkossa Käyttäjä) antaa Äänestyskoppi.fi:lle (jatkossa Palvelu) suostumuksen tallentaa henkilötietojaan rekisteriselosteen mukaisesti.

Palvelun hyödyntäminen kaupallisiin tarkoituksiin

Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä Palvelua tai sen osaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeutta kenellekään muulle.

Lainmukainen käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain ja ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu kantamaan itse vastuun kaikista väärinkäytöksistä.

Käyttäjän luovuttama sisältö

Käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeutettu kaikkeen sisältöön, jota hän palveluun antaa, ja ottaa vastuun luovuttamastaan sisällöstä. Sisällöllä tarkoitetaan tässä mm. äänestyksiin kutsuttavien toisten käyttäjien sähköpostiosoitteita sekä äänestysten tietoja. Käyttäjä antaa Palvelulle oikeudet tallentaa, käyttää ja muokata syötettyä sisältöä.

Käyttäjätili

Käyttääkseen palvelua Käyttäjän on luotava käyttäjätili, johon Käyttäjän äänioikeus äänestyksissä on yhteydessä. Käyttäjä ei voi osallistua äänestyksiin ilman voimassa olevaa käyttäjätiliä.

Tietojen oikeellisuus

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen antamansa henkilötiedot ovat oikein ja totuudenmukaiset. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei anna vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Käyttäjän vastuu käytöstä ja maksuista

Käyttäjä vastaa käyttäjätilinsä ja Palvelun käytöstä, vaikka luovuttaisikin sen toisen henkilön käyttöön. Käyttäjä on velvollinen maksamaan Palvelulle sovitut tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

Palveluun liittyvä viestintä

Käyttäjä saa Palvelusta sähköpostitse palveluilmoituksia ja muita tietoja.

Vastuuvapauslausekkeet

Palvelu ei anna palvelun sisällöstä, toimivuudesta, luotettavuudesta tai saatavuudesta muita sitoumuksia kuin mitä on edellä kuvattu.

Käyttöoikeuden jäädyttäminen

Palvelu pidättää oikeuden jäädyttää tai lopettaa palvelujen käyttöoikeuden Käyttäjältä tai poistaa käyttäjätilin kokonaan, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, mikäli lakivaatimus tai oikeuden määräys Palvelua velvoittaa tai mikäli Palvelulla on syytä uskoa, että Käyttäjän toiminta aiheuttaa vahinkoa tai vastuuvelvollisuuden Käyttäjälle, kolmannelle osapuolelle tai Palvelulle esimerkiksi hakkeroinnin, tietojenkalastelun, roskapostittamisen, muiden harhaanjohtamisen tai Käyttäjälle kuulumattoman sisällön kopioimisen seurauksena.